Evolutie of Schepping; wat geloof jij?

Een brochure die ontstaan is naar aanleiding van de suggestie van een moeder om kinderen op de basisschool te wapenen tegen de eenzijdige informatie die uitgaat van de evolutietheorie in het voortgezet onderwijs.
Korte inleidende informatie gevolgd door vragen om over na te denken.  Ook geschikt voor jeugdwerk.
De inhoud van de brochure is te zien op de volgende site
PP-presentatie "Het belang van Scheppingslessen" zie
Voor een printvriendelijke versie op A4 voor docenten die het in de les willen gebruiken zie:
€ 0,45
+ portokosten
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
PDF A4
inhoud
Scheppingslessen
Printer - Friendly English Version
PPpresentatie bij brochure Schepping of Evolutie?
Achtergrond van de brochure
PPpresentatie bij brochure Evolutie of Schepping?