YOGA

Wat een ervaringsdeskundige er over schrijft:

Yoga, dat ook wordt gepresenteerd als goed voor het lichaam en lekker ontspannend.  Evenals alfatraining en autogene training wordt yoga tegenwoordig zelfs op scholen gepropageerd.  Men maakt mensen wijs dat het net zoiets is als - onschuldige - gymnastiek.  Helaas heeft yoga niets gemeen met gymnastiek.  Mensen worden de cursus binnengelokt met eenvoudige aanvangsoefeningen, geschikt voor iedereen.  Vaak worden de huisvrouwen speciaal genoemd.  Dat is er de reden van dat er veel huisvrouwenkringen zijn ontstaan die yoga beoefenen.
Na enige tijd worden de eenvoudige oefeningen steeds moeilijker.  Men moet de pijnlijkste en bizarste houdingen aannemen en de vreemdste ademhalingsoefeningen doen en die zorgen dan naast de ontspanning ook direct voor een verruiming van het bewustzijn.  Zo komt men langzamerhand in de ban van de filosofie achter de yoga die allesbehalve christelijk is.
Ook moet men op een gegeven moment klanken voortbrengen, zoals het woordje 'aum'; in feite niets anders dan een mantra waardoor men contact met 'het goddelijke' zou kunnen krijgen.  Bovendien past men visualisatieoefeningen toe (zich dingen goed voorstellen).
Yoga komt uit het hindoeïsme en het boeddhisme voort, waarin het zelfverlossingsplan (de mens die zichzelf moet verlossen door geconcentreerd aan zichzelf te werken) centraal staat.  Yoga is per definitie een heilstechniek, gericht op (zelf)verlossing, en heeft derhalve geen enkel raakvlak met gymnastiek.
Hindoeïsten rekenen trouwens elke methode die tot doel heeft de geest van de mens met de goden te verenigen, tot yoga.  Het uiteindelijke doel is een vereniging met Brahman, de hoofdgod.  Yoga is dus een religieus ritueel en kan derhalve nooit 'neutraal' beoefend worden.
Druggebruikers krijgen overigens dezelfde visioenen als vergevorderden in yoga.  Het zijn echter dezelfde demonische invloeden die dan kunnen werken en vat kunnen krijgen op de mens, omdat het scherm van bewustzijn, ons door God gegeven, gedeeltelijk wegvalt.
Het hindoeïsme is bijzonder actueel in Nederland.  Filosofieën en rituelen worden door goeroes bekendgemaakt.  Een van de belangrijkste loten, ontsproten aan de stam van het hindoeïsme is de yoga.  Om de hindoeïstische ideeën aantrekkelijker te maken voor de westerse mens, nam men verschillende westerse en christelijke gedachten over.  De goeroes geven daardoor een geïdealiseerd beeld van het hindoeïsme, dat niet overeenkomt met de werkelijke hindoeïstische leer.  Er wordt niet verteld dat voor de hindoe de goden wezens zijn die je constant te vriend moet zien te houden.  Ze zouden zich namelijk wel eens tegen je kunnen keren... Hindoes hebben daardoor een frequente angst voor hun goden en proberen die dan ook tevreden te stemmen door middel van allerlei offers en rituelen.  Ook yoga wordt daarvoor gebruikt.


Toen de hindoes de hele wereld van hun filosofie wilden gaan vertellen, werd de yoga gepresenteerd als een neutrale aangelegenheid die hooguit lekker ontspannend zou zijn.  Vandaar dat yoga in veler ogen niets anders is dan een ontspanningstechniek.  Yoga is echter bedoeld om je van de goddelijkheid die binnen in jezelf zit, bewust te worden.
Sommige mensen doen aan yoga omdat het ontspanningsoefeningen zouden zijn - een ietwat naïeve instelling.  Andere mensen bedrijven yoga vanuit een soort religieus gevoel en zij willen dat dan ook beleven.  Feit is echter dat deze religie zich niet richt op het dienen van de Here God, maar gericht is op de eigen belevingswereld en het op eigen houtje vooruit willen komen door middel van oefening en training.  Aangezien de yogi's zijn geïnspireerd door de hindoe-goden, is het goed er op te wijzen dat het volgens de Bijbel afgoden zijn.  De Bijbel kent maar één ware God.

Het hoogste stadium van yoga is een meditatieve toestand.  De beoefenaars zijn dan in trance en gaan in het 'goddelijke' op.  Dat is iets heel anders dan de stille tijd die een christen houdt.  Bij yoga komt men in die toestand in een leegte terecht, waarin men vatbaar is voor alles wat maar naar binnen kan komen.  Het is gemakkelijk om op zo'n moment in handen te vallen van duistere machten en krachten.  Mensen die proberen geestelijke dingen te bereiken buiten de Here Jezus om, zijn met levensgevaarlijke zaken bezig.

De Here zegt in Deuterononiium 30:17 het volgende: 'Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan'.
Het beoefenen van yoga is bezig zijn met oefeningen en technieken vanuit een leer van afgoderij.  

Bron: Rianne van der Smitte; Als het licht duisternis is..  Uitg.Gideon ISBN 9060674901

Over de auteur:
Na jarenlang studies in de natuurgeneeskunst en psychosynthese gevolgd te hebben, leidde Rianne van der Smitte-Groenendijk samen met haar man Walter, ruim tien jaar één van de meest prominente new-age-centra in Nederland.
Op het moment dat een persoonlijke relatie ontstond tussen de schrijfster en Jezus Christus, ontdekte zij echter de occulte elementen, verborgen in de alternatieve geneeskunst en in de talloze anti-christelijke denkwijzen en (zelf)verlossingstechnieken.

retour Antwoorden