Het doel van "De Wegwijzer" is om de mensen elke dag, (met uitzondering zondag en maandag), de gelegenheid te bieden om in aanraking te komen met het Evangelie, via de te koop zijnde boeken of CD's. Getracht wordt de sfeer in de winkel in overeenstemming te brengen met de bijbelse opdracht van vriendelijkheid en gastvrijheid. De medewerkers stellen uit liefde voor hun Heer en Heiland hiervoor een deel van hun tijd beschikbaar.
De Wegwijzer wordt geëxploiteerd door de Stichting Jonathan.
De winst wordt besteed aan evangelisatieprojecten die herkenbaar zijn voor de regio en interkerkelijk geen tweedracht geven.

Stichting "Jonathan" is een onafhankelijke stichting die als doelstelling  heeft: Evangelische Projecten bekostigen. Projecten

De vrijwilligers in de boekwinkel zijn allen lid van hetzelfde kerkgenootschap om te voorkomen dat achter de toonbank discussies over kerkelijke verschilpunten gevoerd worden.

Bezoekers van "De Wegwijzers stellen soms concrete vragen voor zaken waarmee ze als gelovigen geconfronteerd worden. De antwoorden op deze vragen worden op deze WEBsite gezet, omdat blijkt dat ook anderen daarmee gediend kunnen worden. Antwoorden
Ook kan daarmee het werk van verschillende (oudere) gelovigen langs deze weg grotere bekendheid gegeven worden.

Stichting Jonathan ziet de verschillende kerkgenootschappen als verschillende kamers in het huis Gods. In elk kerkgenootschap is het de verantwoordelijkheid van de leidingevenden om de orde in hun eigen  'kamer' te bewaren. Het is niet zinvol zaken uit de ene kamer ondoordacht over te brengen in een andere kamer. (Een douche zou bijvoorbeeld niet passen in een woonkamer). Het gaat om de Bewoner van het 'huis Gods', dat is Jezus Christus. Als de leden hun kamers uitkomen is het hun gezamenlijke taak aan de wereld te tonen wie Jezus Christus is.
Deze visie wil Stichting Jonathan via De Wegwijzer realiseren door het steunen van interkerkelijke projecten die geen verdeeldheid geven, om zo aan de wereld in nood Redding aan te bieden.
Openingstijden;
Dinsdag t/m vrijdag  9.00-12.30   13.30-18.00
zaterdag                    9.00-12.30   13.30-16.00
donderdagavond 19.00-21.00
Wilhelminastr.2
7681 AC  Vroomshoop
tel.0546 646126
fax 0546 646128
e-mail  info@dewegwijzer.net
Geëxploiteerd door de Stichting Jonathan
Bankrekeningnr: NL55 RABO 038.66.20.792
Inschr. KvK Veluwe en Twente handelsr. nr.05057175 Stichtingenreg. nr. 41025324
HOME
Welkom in de winkel; kijk vrijblijvend rond
als link niet werkt pp welkom