Betreft: mededeling opheffen boekwinkel De Wegwijzer per 1 oktober 2017.

Geachte lezer,

Sinds 1996 heeft boekwinkel “De Wegwijzer” de mensen in ons dorp Vroomshoop gelegenheid mogen bieden in aanraking te komen met het Evangelie.  
We mochten Gods Zegen daarin ervaren en in maart 2016 danken voor wat door vrijwilligers gedaan en bereikt mocht worden voor de Heere Jezus:
• Gedurende twintig jaar een 'luisterend oor' zijn voor mensen die dat nodig hadden.
• Interkerkelijke activiteiten in Vroomshoop financieel ondersteunen: - tentsamenkomsten (zoals bij 150-jarig Vroomshoop en Kidspraise), - Kerkenpad, - 7x Sonrise sportevenement van Atletes in Action, - huis aan huis bezorgde Kerstkrant in 2011 en -  huis aan huis bezorgde Goed Nieuws Paasbrochure in 2013.
• Steun aan Stichting Manna, stichting Waypoint, DeltaFM, Compassion, zendingswerkers, enz.  In totaal mocht voor meer dan een ton aan het werk voor de Heere geschonken worden.
• Uitgave brochures: 'Het grote verschil' en 'Schepping of evolutie; wat geloof jij?'.
Uit de teruglopende omzet hebben we echter de conclusie getrokken dat de taak  van De Wegwijzer ten einde is; 'Voor alles is er een vastgestelde tijd' (Prediker 3:1).  Zodat besloten is de winkel met ingang van 1 oktober 2017 te sluiten.
We mogen ons verheugen in de groei van christelijke boekwinkel de 'De Akker' in onze gemeente Twenterand; 'Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee'. (1Kor12:26).

Met vriendelijke groet,


Coos Bronswijk
Voorzitter stichting Jonathan